Notis

Karlsnäsgården

Åt rätt håll

Samtidigt som Pumphuset alltmer liknar just ett hus, så återställs marken efter all grävning. Ned till ån syns tydligt att marken åter har jungfrulig yta och vattenröret, elkabeln och tomröret för data och telefoni är väl dolt i myllan. En litet problem i sammanhanget är löst. Anslutningsflänsarna på vattenröret fick bytas två gånger innan det stämde.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar