Notis

Karlsnäsgården

Tänt var det här!

Vi har på två ställen längs banan berg och sten strax under markytan. Vi måste få ned rören på frostfritt djup även där. Igår borrades och sprängdes för dessa rörgravar. Av säkerhetsskäl finns ingen bild på detta. Grävskopan får på fredag visa om skotten bet ordentligt. Författaren minns när vi sprängde på motsvarande sätt när elljusspåret i Brunnsskogen anlades i tidernas begynnelse.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar