Notis

Karlsnäsgården

Vandringsleden på gång nu

”Gröna jobb” gruppen som består av Ingemar Maxe, Michael Olsson, Susanne Henriksen och Sven-Gunnar Svensson håller på att röja och märka ut den 15 km långa vandringsleden. Samtidigt pågår inhämtning av material till en ledguide med hjälp av Bertil Friberg. Bl.a kan ledvandrarna bese en ”stampsten” vid Djupadalsklyftan, Rester från pappersbruk vid Värperyds kraftstation, Lycksalighetens ö vid Kockums industriområde, Blekingestugan m.m. Leden går i storslagen Blekingenatur som i stort följer Ronnebyån norrut. Någon gång i oktober hoppas vi kunna inviga leden. På bilden röjer lagledaren Ingemar Maxe på leden.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar