Kartor finns i den röda postlådan vid informationstavlan på Karlsnäsgårdens parkering. Banan som är av motionskaraktär är mellan 3 och 5 km lång, vid kontrollerna finns röd/vita orienteringsskärmar.

Byte till ny bana sker varje måndag.

I postlådan ligger ett antal kartor med tryckta banor och kontrollbeskrivningar i plastfordral. Låna kartan, spring banan och lägg helst tillbaka kartan i lådan. Är Du väldigt nyfiken och intresserad av orientering får Du behålla kartan. Notera gärna Ditt namn på listan som också ligger i lådan. Det är enbart till för att vi skall veta hur många som utnyttjar denna aktivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *