Brandvakt

Området kring Pumphuset håller på att snyggas till. Torgny Lindström fick i uppgift att bevaka brasan med spillvirke. Övrigt är källsorterat och skall till Återvinningsstationen i Kallinge. Bra-att-ha grejor har vi lagt i Logen. T ex tre belysningsstolpar till en planerad tvärled mellan nya och gamla dragningen i höjd med de fasta sprutplatserna. Under söndagen gick också Anders M, Dan R och Håkan L runt 5:an och rensade efter stormen i torsdags. ...
Läs mer

Mycket att skala idag

1:e elektriker Pierré Ruber är fullt igång med elinstallationen i Pumphuset. Han tar skåp, centraler, belysning ute och inne, värme och uttag. Kjell Månsson kommer att ta inkoppling av motordrifterna. Sydkraft svarar för inkoppling av ny trafo, ny servisledning och ny mätare. Under söndagen gjordes en massiv insats på detta område. ...
Läs mer

Allt rör färdigt!

På torsdagen blev vatten- och tryckluftsinstallation klar i Pumphuset. Under eftermiddagen med hjälp av ett bensindrivet el-aggregat eftersom stormen gjorde trakten spänningslös. Lite synd om Sydkraft som i höst lagt ned massor av pengar i säkrare luftledningar. Fotot visar del av högtryckspumpen och luftkylaren på väggen. Manometern står än så länge på 0 bar men inte så länge till. Givetvis är lågtryckspumpen i ån också ansluten som den skall vara. ...
Läs mer

Avgörande etapp

Montör Curt-Ove Persson från maskinleverantören JL Toppteknik i Sunne finns på plats denna veckan och är på bilden i full gång med svetsningsarbete i Pumphuset. Vår Tommy Hammar assisterar på heltid. Högtryckspumpen och den lilla kompressorn är förankrade i golvet och nu pågår rörarbetet. Luftkylaren och oljeavskiljaren sitter monterade på inre gavelväggen. Inkommande och utgående rör är från början ingjutna i golvet. Inkoppling av det elektriska skall vi göra själva och har påbörjats av Pierre Rubér. ...
Läs mer