Höstvandring på Karlsnäsleden

Söndagen den 18:e oktober går den populära höstvandringen på Karlsnäsleden av stapeln. Välj själv startpunkt, Ronneby Torg (Munktrappan) 15 km eller Kallinge Torg 10 km, och vandra längs Ronnebyån till Karlsnäs.  Start mellan kl. 09.30 – 10.00. Tillbaka anordnas gratis busstransport mellan 12.00 – 15.00. Olika aktiviteter utmed leden och på Karlsnäsgården. Höstvandringen längs Karlsnäsleden är ett arrangemang av Ronneby OK i samarbete med Friluftsfrämjandet, Blekinge Läns Hemslöjd, Naturskyddsföreningen, Civilförsvarsförbundet, Karlskrona Bågskyttar, Paddelkompaniet och Ronneby Kommun Fritid. Välkommen ut i ett höstfagert Blekinge! Läs mer: Höstvandring på Karlsnäsleden 2015d...
Läs mer
Höstvandring på Karlsnäsleden

Höstvandring på Karlsnäsleden

Första aktiviteten är som tidigare år vid Linbastun strax norr om Kallinge, som Blekinge hemslöjd svarar för. En nyhet för året är att Civilförsvarsförbundet tar över stoppet vid "Södra Bygget" och kommer, liksom Ronneby OK tidigare; att bjuda på kaffe, men också visa upp lite av sin verksamhet. IP Skogens toalettvagn kommer att stå uppställd här. Vätskestation för självbetjäning finns efter 5 km på Kockums fabriksområde och efter 10 km vid Södra bygget. Vid Verperyds Kraftstation kommer Friluftsfrämjandet att visa upp sin verksamhet. Utmed leden sista kilometrar blir som vanligt möjligt att delta i veckans Karlsnästips. Väl framme vid Karlsnäsgården kommer som vanligt att finnas Ronneby OK:s servering och korvgrillning. Särskilt kan här nämnas Naturskyddsföreningens aktivitet. Temat i år är "växter utmed leden". Är det någon växt som vandrarna undrar över går det bra att få ett utlåtande av experter. Höstvandringen längs Karlsnäsleden är ett arrangemang av Ronneby OK i samarbete med Friluftsfrämjandet, Blekinge Läns Hemslöjd, Naturskyddsföreningen, Civilförsvarsförbundet och Ronneby Kommun Fritid. Än en gång varmt...
Läs mer

Friskvårdsgrupp bildad i projektet

I gruppen ingår Annica Karlsson chef för Landstingets friskvård, Marie Svensson anställd vid Landstingets friskvård, Marie Maletti Sokymat, Anna Ericsson Landstinget och Ronneby OK, Annica Backström-Olsson NVS och Ronneby OK samt Göran Folkesson Ronneby OK, projektledare. Som ett första steg i arbetet avser gruppen att arbeta fram ett förslag på testning och aktiviteter som kan sporra våra medfinansierande företag. Vidare diskuterades någon bra föreläsning framöver. Välkomna med synpunkter till gruppen! ...
Läs mer