Notis

Friskvård

Friskvårdsgrupp bildad i projektet

I gruppen ingår Annica Karlsson chef för Landstingets friskvård, Marie Svensson anställd vid Landstingets friskvård, Marie Maletti Sokymat, Anna Ericsson Landstinget och Ronneby OK, Annica Backström-Olsson NVS och Ronneby OK samt Göran Folkesson Ronneby OK, projektledare. Som ett första steg i arbetet avser gruppen att arbeta fram ett förslag på testning och aktiviteter som kan sporra våra medfinansierande företag. Vidare diskuterades någon bra föreläsning framöver. Välkomna med synpunkter till gruppen!

Kommentarer

Det finns inga kommentarer.

Skriv en kommentar