Tryckande tempo

Tavlan med logos för våra samarbetspartners har påbörjats. Göran Folkesson fyller sin dator med eps-filer som skall till tryckaren Hasse på MH Screen & Reklam i Kallinge. Lars Martinsson på Lugnets Snickerifabrik, är på fotot igång med planhyveln för tillverkning av själva skyltarna, ca 40 st. Utformningen har ”lånats” av Soft Center Fastighets AB som också är en av våra samarbetspartners. ...
Läs mer

Vattenbrist

Matningspumpen skall bara kopplas in elektriskt sedan kan Tommy Hammar och Lars-Olof Månsson sluta undra varifrån vattnet skall komma och lägga locket på. Området kring brunnen är gallrat av vårt arbetslag och är värt ett besök. Det gamla brofästet är numera väl synligt. ...
Läs mer

Brandvakt

Området kring Pumphuset håller på att snyggas till. Torgny Lindström fick i uppgift att bevaka brasan med spillvirke. Övrigt är källsorterat och skall till Återvinningsstationen i Kallinge. Bra-att-ha grejor har vi lagt i Logen. T ex tre belysningsstolpar till en planerad tvärled mellan nya och gamla dragningen i höjd med de fasta sprutplatserna. Under söndagen gick också Anders M, Dan R och Håkan L runt 5:an och rensade efter stormen i torsdags. ...
Läs mer

Mycket att skala idag

1:e elektriker Pierré Ruber är fullt igång med elinstallationen i Pumphuset. Han tar skåp, centraler, belysning ute och inne, värme och uttag. Kjell Månsson kommer att ta inkoppling av motordrifterna. Sydkraft svarar för inkoppling av ny trafo, ny servisledning och ny mätare. Under söndagen gjordes en massiv insats på detta område. ...
Läs mer