Nu är det dags

Lördag 2 oktober kl 8.30 är du välkommen till Karlsnäsgården. Då rullar vi ut den nya stora elkabeln till gården och spåret. Med grävmaskin och haspelanordning får vi bästa maskinella hjälp. Men de första 100 metrarna blir det att bära på axeln och traska i den grävda fåran. Stövlar kan vara bra att ha. Just detta momentet kan ta en tim eller två och därefter gör maskinen ensam jobbet. De som vill hinner därför till Rosenholm också. ...
Läs mer

Friskvårdsgrupp bildad i projektet

I gruppen ingår Annica Karlsson chef för Landstingets friskvård, Marie Svensson anställd vid Landstingets friskvård, Marie Maletti Sokymat, Anna Ericsson Landstinget och Ronneby OK, Annica Backström-Olsson NVS och Ronneby OK samt Göran Folkesson Ronneby OK, projektledare. Som ett första steg i arbetet avser gruppen att arbeta fram ett förslag på testning och aktiviteter som kan sporra våra medfinansierande företag. Vidare diskuterades någon bra föreläsning framöver. Välkomna med synpunkter till gruppen! ...
Läs mer