Rörande arbetsiver

Med start vid Pumphuset i måndags är rörläggargänget redan tisdag kväll mer än halvvägs. Både vatten och luft kopplas samtidigt. Galvade järnrör diam 125 mm resp polyetenledning diam 90. Leverantören Jens Eide dirigerar på fotot. Tommy Hammar, Bo-Gunnar Olsson och Torsten Svensson sliter som galärslavar i rörgraven. Dan Robertsson och Bennie Torstensson bär fram nya rörpipor. Strax bortom kröken monterar Göte Nilsson och Lars Törngren på hydranterna, dvs det som sedan syns ovan marken. Lars-Olof Månsson är före rörgänget och visar grävmaskinisten var vi skall gå fram. ...
Läs mer

Första röret i backen

Fyra stora cementringar är nu nedgrävda vid åkanten. I det undre finns ett rör ca 6 m ut under vattenytan. På motsatta sidan en bit upp skall plastledningen till Pumphuset kopplas på. Och mitt i skall förstås finnas en dränkbar pump. Dvs den står alltid under vatten. En rejäl jordhög måste skottas upp längs ringarna och utgående rör eftersom det måste vara frostfritt. ...
Läs mer

Lång väg mot slutet

Nu har den dryga grävningen för vatten- och luftrören inletts. Med stakkäppar, sprayfärg, måttband och ögonmått har rörgraven markerats och grävningen inletts. Mest viktigt är att punkterna för de sk hydranterna kommer på rätt ställe. De måste hamna mitt för en rörskarv och de finns var 6:e meter. Det blir 48 eller 54 meter mellan hydranterna och ca 3 m utanför spårkanten. Däremellan dras lösa slangar när snön skall tillverkas. Tommy, Torsten och Lars-Olof på väg för att fika. ...
Läs mer